Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
19.1.2021Arbetspensions­tagare december 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
28.1.2021Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2020Arbetspensions­ansökningar
28.1.2021Sjukpensions­avgöranden 2020Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
10.2.2021Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2020Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
18.2.2021Arbetspensionstagare januari 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
25.2.2021
kl. 7.30
Pensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2020Faktisk pensionsålder
25.2.2021
kl. 7.30
Nypensionerade med arbetspension 2020, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
17.3.2021Arbetspensionstagare februari 2021Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
25.3.2021Företagens arbetspensionsavgifter 2019Företagens arbetspensionsavgifter
25.3.2021
kl. 7.30
Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020
31.3.2021
kl. 7.30
Genomsnittlig totalpension 2020Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
31.3.2021
kl. 7.30
Statistik över pensionstagarna i Finland 2020, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
31.3.2021
kl. 7.30
De totala pensionsutgifterna 2020, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter Finlands officiella statistik

April

Datum TitelStatistikens hemsida
20.4.2021Arbetspensionstagare mars 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
22.4.2021
kl. 7.30
Nypensionerade med sjukpension 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
12.5.2021FöPL-arbets­inkomster 2020FöPL-arbetsinkomster
18.5.2021Arbetspensions­tagare april 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
4.6.2021Arbetspensionsrehabilitering 2020Arbetspensionsrehabilitering
7.6.2021Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2020Pensionsfonderna och penningflödena
7.6.2021Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
17.6.2021Arbetspensionstagare maj 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
29.6.2021Fickstatistik 2021 (Julkari)Fickstatistik (Julkari)

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
20.7.2021Arbetspensions­tagare juni 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
18.8.2021Arbetspensionstagare juli 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
27.8.2021Arbetspensionstagare i Finland 2020Arbetspensionstagare i Finland (Julkari) Finlands officiella statistik

September

Datum TitelStatistikens hemsida
17.9.2021Arbetspensionstagare augusti 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
13.10.2021De totala pensionsutgifterna 2020Totala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
19.10.2021Arbetspensionstagare september 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
20.10.2021Arbetspensionsrehabilitering 2021, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering
28.10.2021Statistik över pensionstagarna i Finland 2020Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
OktoberFöretagens arbetspensionsavgifter 2020Företagens arbetspensionsavgifter

November

Datum TitelStatistikens hemsida
5.11.2021Kostnadsfördelnings siffror 2020Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
5.11.2021Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2020Fonder och penningflöden inom ArPL-systemet
17.11.2021Arbetspensionstagare oktober 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
30.11.2021
kl. 7.30
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2020Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik

December

Datum TitelStatistikens hemsida
17.12.2021Arbetspensions­­tagare november 2021Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik = Finlands officiella statistik