DatumTitelObs.
17.1.2019Arbetspensionstagare december 2018Finlands officiella statistik
28.1.2019Handläggningstider för arbetspensionsansökningar
28.1.2019Sjukpensionsavgöranden 2018
8.2.2019Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 2018
8.2.2019Nypensionerade med arbetspension 2018, förhandsuppgifterFinlands officiella statistik
20.2.2019Arbetspensionstagare januari 2019Finlands officiella statistik
28.2.2019Företagens arbetspensionsavgifter 2017
8.3.2019Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension åren 2017–2018
20.3.2019Arbetspensiontagare februari 2019Finlands officiella statistik
28.3.2019Genomsnittlig totalpension 2018Finlands officiella statistik
28.3.2019Statistik över pensionstagarna i Finland 2018, regionala uppgifterFinlands officiella statistik
28.3.2019De totala pensionsutgifterna 2018, förhandsuppgifterFinlands officiella statistik
4.4.2019Nypensionerade med sjukpension 2018Finlands officiella statistik
11.4.2019Arbetspensionsrehabilitering 2018, preliminära uppgifter
17.4.2019Arbetspensionstagare mars 2019Finlands officiella statistik
17.4.2019Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland, publikation
9.5.2019FöPL-arbetsinkomster 2018
20.5.2019Arbetspensionstagare april 2019Finlands officiella statistik
22.5.2019Fickstatistik 2019
3.6.2019Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2018
3.6.2019Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018
11.6.2019Arbetspensionsrehabilitering 2018
17.6.2019Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagareNYTT!
19.6.2019Arbetspensionstagare maj 2019 Finlands officiella statistik
27.6.2019Arbetspensionstagare i Finland 2018Finlands officiella statistik
17.7.2019Arbetspensionstagare juni 2019Finlands officiella statistik
20.8.2019Arbetspensionstagare juli 2019Finlands officiella statistik
3.9.2019Arbetspensionsrehabilitering år 2018, publikation
18.9.2019Arbetspensionstagare augusti 2019Finlands officiella statistik
17.10.2019Arbetspensionstagare september 2019Finlands officiella statistik
23.10.2019De totala pensionsutgifterna 2018Finlands officiella statistik
25.10.2019Statistik över pensionstagarna i Finland 2018Finlands officiella statistik
29.10.2019Arbetspensionsrehabilitering 2019, halvårsstatistik
31.10.2019Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2018
19.11.2019Arbetspensionstagare october 2019Finlands officiella statistik
4.12.2019Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018Finlands officiella statistikSENARELAGD!
18.12.2019Arbetspensionstagare november 2019Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik = Finlands officiella statistik