Det finns en nyare publikation över denna statistik: Nya pensionsslag 

På sidan Nya pensionsformer och pensionsreformen har vi samlat information om hur 2017 års pensionsreform syns i statistiken. Pensionsreformen förde med sig två nya pensionsslag, partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. Reformen innebär också att pensionsåldern höjs steg för steg.

Höjningen av pensionsåldern förlänger arbetsliv

Andelen av de arbetspensionsförsäkrade som gick i ålderspension det år de fyllde 63 år 2017–2019

Höjningen av den lägsta åldern för ålderspension ser ut att i alla fall tills vidare fungera enligt målsättningen. Höjningen av åldersgränsen med tre månader sköt upp pensioneringen för över 10 000 personer år 2018. Tre nya tilläggsmånader sköt upp pensioneringarna på motsvarande sätt år 2019. Majoriteten av arbetstagarna fortsatte arbeta till den nya åldersgränsen. Förändringen har alltså lett till att tiden i arbetslivet fortsätter längre än tidigare.

Höjningen av åldersgränsen har ökat sjukpensioneringarna en aning bland dem som närmar sig pensionsåldern, men tills vidare är förändringen liten. De arbetslösas antal nära pensionsåldern har under de senaste åren hållit sig på samma nivå och höjningen av åldersgränsen ser inte ut att ha förändrat situationen.

Läs mer:

Var tionde väljer partiell ålderspension vid 61 års ålder

Vid utgången av år 2019 fanns 24 600 löpande partiella ålderspensioner, varav 55 procent betalades till män. Nästan 90 procent hade valt att ta ut 50 procent av pensionen, och den var då i genomsnitt 800 €/mån och medianen nära 720 €/mån. Vid utgången av fjolåret betalades pensionen med 25 procent till 3 200 personer. Dessa pensioner uppgick i genomsnitt till 420 €/mån (medianpensionen 370 €/mån).

Nästan var tionde av dem som fyllt 61 år har ansökt om partiell ålderspension. Två av tre av dem som valt partiell ålderspension arbetade på den privata sektorn. Den största delen av dem som tagit ut partiell ålderspension fortsatte arbeta.

Arbetslivspension 2018–2019

20182019
Sökande101111
Inledda pensioner2127
 – Medelpension €/mån1 8702 081
Pensionstagare 31.12.515

Läs mer: