Finland100 och arbetspensionen: Plock och fynd från det gångna seklet

Det sekelgamla Finlands historia innehåller många händelser som anknyter till arbetspensionen. Vi har plockat fram några bilder från den resan. Klicka på pilarna för att bläddra bland bilderna.

Historiakuva työeläkemietinnön luovutuksesta

Pensionskommitténs ordförande Teivo Pentikäinen överlämnade betänkandet i augusti 1960. De första stegen hade tagits. Lagen om pension för arbetstagare trädde i kraft 8.7.1961.

Personbeteckningen uppstod som en biprodukt till arbetspensionskortet, som togs i bruk år 1962. Arbetspensionsnumret, som det hette då, utvecklades av matematiker Erkki Pale på försäkringsbolaget Salama. Med hjälp av den individuella beteckningen kunde de intjänade arbetspensionerna registreras på rätt personer.

Historiakuva tietojenkäsittelytyöstä

Datatekniken var med redan från början. År 1963 hade arbetspensionssystemet Finlands effektivaste dator. Den läste det jättelika antalet 62 500 tecken per sekund. Apparaterna på bilden är från en senare tid.

Arbetspensionens grundprinciper håller fortfarande. Pensionsrätten består, även om man byter jobb. Bilden är från 1960-talet.

Bilder: Pensionsskyddscentralens arkiv
Källa: Matti Hannikainen, Jussi Vauhkonen (2012) Ansioiden mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden historia. SKS:n toimituksia 1343. ISBN 978-952-222-321-0.