Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Om sambandet mellan befolkning och levnadsstandard i Science

I den välrenommerade tidskriften Science diskuteras nativitetens och den åldrande befolkningens inverkan på levnadsstandarden. Enligt forskare utvecklas konsumtionen positivast, när nativiteten är något under befolkningens reproduktionstal. I den internationella forskningsgruppen deltog också Risto Vaittinen på PSC och Reijo Vanne på Tela.

Finland bland de främsta i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem har placerat sig på fjärde plats i den internationella jämförelsen Melbourne Mercer Global Pension Index. Resultatet publiceras i dag. Det här var första gången Finlands pensionssystem utvärderades i jämförelsen. Finland klarade sig bra speciellt i den del som utvärderade pensionssystemens administration och deras transparens.

Förslaget till innehåll i pensionsreformen är färdigt

Arbetsmarknadens centralorganisationer Finlands Näringsliv EK, Kommunarbetsgivarna, FFC och STTK som har förhandlat om innehållet i pensionsreformen har enats om förslag till ändringar av arbetspensionsskyddet. Pensionsreformen ska träda i kraft år 2017. Målet för den är att förlänga arbetslivet och minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin.

Tyngdpunkten för inkomstöverföringar ligger nu på äldre

Befolkningsandelen av människor i förvärvsaktiv ålder har minskat betydligt i Finland under de senaste åren. Samtidigt har konsumtionen i förhållande till medellönerna ökat i alla åldersgrupper. Fastän de äldre täcker en större andel av sin konsumtion med sina egna tillgångar, klarar samhällsekonomin inte av den nuvarande konsumtionsnivån med dagens arbetslivslängd, konstateras det i en rapport […]

Finansieringen av pensionerna stärktes trots svag sysselsättning

– År 2013 försvagades sysselsättningen och pensionsutgifterna ökade i förhållande till arbetsinkomsterna. Finansieringen av pensionsskyddet äventyrades dock inte, eftersom avgiften höjdes och pensionsfonderna ökade och gav god avkastning, konstaterar direktör Mikko Kautto vid Pensionsskyddscentralen.

Överenskommelse med Indien minskar företagens kostnader

Från och med augusti behöver det inte längre betalas 24 procents pensionsavgift i Indien för anställda som finländska företag skickar dit. Den dubbla pensionsförsäkringen avskaffas genom en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Indien.

Förvärvsarbete i pensionsåldern intresserar

Många fortsätter att arbeta efter att de gått i pension eller nått pensionsåldern. Enligt Pensionsskyddscentralens statistik arbetar nästan var femte 63–67-åring. Man kan gå i ålderspension enligt eget val i 63–68 års ålder.

Ont om aktiva åtgärder före sjukpension

De sjukpensionerade hade redan 10 år tidigare mera långvariga sjukskrivningar än andra. De har ändå fått knappt med rehabilitering och betoningen har varit under de sista åren före pensionen. Det framgår av utredningar som Pensionsskyddscentralen (PSC) har publicerat. Utredningarna grundar sig på register och pensionsansökningshandlingar.

Nyheter

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter

Pressmeddelanden

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter