Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Räknare beräknar familjeledigheters inverkan på pensionen

Med hjälp av en ny räknare kan man bedöma pensionseffekten av familjeledighetsperioder av olika längd och jämföra pensionstillväxten med den pension som skulle tjänas in av arbete under motsvarande tid. Räknaren har utarbetats av Pensionsskyddscentralen och ingår i ett projekt om pensionsskillnader mellan kvinnor och män. På FPA:s webbsidor för barnfamiljer finns också en länk […]

Aktiveringsmodellen ökade sjukpensionsansökningarna

Aktiveringsmodellen som i början av år 2018 infördes inom utkomstskyddet för arbetslösa ledde till en tydlig ökning av sjukpensionsansökningar och antalet nya sjukpensionerade. Ansökningarna om sjukpension ökade mest bland arbetslösa som var nära pensionsåldern, visar Pensionsskyddscentralens undersökning.

Äldre kontorsanställd samtalar med yngre .

Åldersstrukturen på arbetsplatsen påverkar arbetslivslängden

Arbetsplatser med både unga och äldre anställda sporrar till att arbeta längre, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen gjort. Individuella och arbetsplatsrelaterade faktorers samverkan på hur länge människor fortsätter arbeta har utretts i en undersökning av omfattande registermaterial.  

Ihmishahmot rivissä

Kvinnors månadsinkomst 600 euro lägre

Medianen för kvinnors arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var i fjol 610 euro lägre än för män.  På den privata sektorn var skillnaden 850 euro och på den offentliga sektorn 330 euro i månaden. Kvinnornas pensionsförsäkrade månadsinkomst var 80 procent av männens månadsinkomster.

Nyheter
Äldre kontorsanställd samtalar med yngre .

Åldersstrukturen på arbetsplatsen påverkar arbetslivslängden

Arbetsplatser med både unga och äldre anställda sporrar till att arbeta längre, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen gjort. Individuella och arbetsplatsrelaterade faktorers samverkan på hur länge människor fortsätter arbeta har utretts i en undersökning av omfattande registermaterial.  

Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä.

Översikt över skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner

I en bakgrundsutredning av skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner har det sammanställts forskning och statistik som belyser skillnader i fråga om pension och faktorer som har ett samband med dem.  Rapporten ges ut av social- och hälsovårdsministeriet och ger aktuellt faktaunderlag för den offentliga debatten och beslutsfattandet.

Indextalen för arbetspensionsskyddet år 2020

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionsskyddet för år 2020. Jämfört med årets indextal höjs arbetspensionsindex med ca 1,2 procent och lönekoefficienten med ca 2 procent.

Finland fortfarande bland de främsta i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem har rankats på fjärde plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finlands placering sjönk med ett steg i och med att Australien blev trea. Finlands pensionssystem valdes redan för sjätte gången till världens mest tillförlitliga och transparenta.

Arbetspensionsavgifterna år 2020

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2020. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

A1-hakemuspalvelun etusivu.

I november går det att ladda ner A1-intyget från nätet

Pensionsskyddscentralen nya webbtjänst förenklar ansökan om A1-intyg och gör det möjligt att meddela om förändringar i utlandsarbetet direkt via nätet. Den största förbättringen jämfört med tidigare är att det går att ladda ner det färdiga A1-intyget direkt från ansökningstjänsten.

Pressmeddelanden

Låg nativitet försvårar finansieringen av pensioner i framtiden

Utsikterna för finansieringen av pensionerna är stabila under de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften (ArPL) går att hålla under 25 procent ända till 2050-talet. På lång sikt medför den sjunkande nativiteten ett kraftigt tryck att höja avgiften, vilket man bör förbereda sig på i god tid.

Man som arbetar i ett lager

Var tionde som fyller 61 år väljer partiell ålderspension

Under de två första åren började 23 000 partiella ålderspensioner, varav 10 800 började år 2018. Nästan 90 procent av dem som tog ut pensionen valde att ta ut maximibeloppet, hälften av pensionen. Deras genomsnittliga pension var 790 euro i månaden. De som valde att ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder fick sin pension […]

Pensioneringarna har senarelagts som väntat

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen var de finländare som gick i pension år 2018 i genomsnitt 61,3 år gamla. Pensionsövergångarna skedde en månad senare än året innan. Betydligt färre personer blev ålderspensionerade i fjol än tidigare, eftersom höjningen av den lägsta pensionsåldern kom igång i enlighet med 2017 års pensionsreform.

42-åriga män har de högsta inkomsterna

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst är i genomsnitt dryga 2 800 euro i månaden. Kvinnors inkomster är i genomsnitt 800 euro lägre än männens. Inkomsterna är högst hos dem i åldern 40–50 år.

Jämförelse av arbetspensionsplacerare talar om stora variationer i avkastning

Danska ATP:s exceptionella placeringsstrategi visade sig vara den bäst fungerande på en 10-årsperiod, fast avkastningen under de senaste åren har varit låg. Finländska arbetspensionsbolag har fått god avkastning de senaste åren, men blir efter de andra om man betraktar en längre tidsperiod, framgår det av en internationell jämförelse av placeringsavkastningen.

Finland i topptrion i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland är nu för första gången med i topptrion och har redan för femte gången valts till världens mest tillförlitliga och transparenta system.