Nyheter och pressmeddelanden

Alla
Naismyyjä seisoo kahvilan tiskin takana.

Handboken om företagarens arbetsinkomst har uppdaterats

Handboken om företagarens arbetsinkomst har uppdaterats till nivån enligt år 2019. Pensionsskyddscentralen har tillsammans med företagarnas branschorganisationer uppdaterat anvisningarna för arbetsinkomsterna. Handboken är till stöd vid fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten. Utöver arbetspensionen bestäms också nivån på företagarnas sociala förmåner utifrån den fastställda arbetsinkomsten.

Sadan ja viidensadan euron seteleitä kirjekuoressa.

Pensionsskyddscentralen är med i kampen mot organiserad brottslighet

Den organiserade brottslighetens roll i ekonomiska brott ökar, säger kriminalinspektör Markus Terenius vid Centralkriminalpolisen. Arbetspensionsövervakningen spelar en viktig roll för att minska möjligheterna att bedriva brottslig verksamhet, svarar Markus Palomurto på Pensionsskyddscentralen.

Pensioneringarna har senarelagts som väntat

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen var de finländare som gick i pension år 2018 i genomsnitt 61,3 år gamla. Pensionsövergångarna skedde en månad senare än året innan. Betydligt färre personer blev ålderspensionerade i fjol än tidigare, eftersom höjningen av den lägsta pensionsåldern kom igång i enlighet med 2017 års pensionsreform.

Nyheter

Pensionspolitiska mätare i en pärm

Översikten Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) är ett kompakt informationspaket om arbetspensionsskyddets läge och förväntade utveckling. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter.

Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

Den första versionen av den elektroniska tjänsten eETK togs i bruk 20.8.2018

Vi lanserar den första (beta) versionen av den elektroniska tjänsten eETK för våra kunder 20.8.2018. Med den första versionen samlar vi in erfarenheter och synpunkter från användarna för vidareutveckling av tjänsten. I det första skedet har våra kunder möjlighet att kontrollera handläggningsstatus för sina ärenden hos Pensionsskyddscentralen.

kuntoutuksen-asiantuntijat-kiipeilyseina-taustana

Tätare samarbete mellan rehabiliteringssakkunniga

Rehabilitering är en väg tillbaka till arbetslivet. I höst ska rehabiliteringssakkunniga få stöd och vägledning på en webbaserad kurs som ordnas av Pensionsskyddscentralen och FPA. Målet är att göra kundbetjäningen i rehabiliteringsärenden smidigare hos olika aktörer

Pressmeddelanden

Tyngdpunkten för inkomstöverföringar ligger nu på äldre

Befolkningsandelen av människor i förvärvsaktiv ålder har minskat betydligt i Finland under de senaste åren. Samtidigt har konsumtionen i förhållande till medellönerna ökat i alla åldersgrupper. Fastän de äldre täcker en större andel av sin konsumtion med sina egna tillgångar, klarar samhällsekonomin inte av den nuvarande konsumtionsnivån med dagens arbetslivslängd, konstateras det i en rapport […]

Finansieringen av pensionerna stärktes trots svag sysselsättning

– År 2013 försvagades sysselsättningen och pensionsutgifterna ökade i förhållande till arbetsinkomsterna. Finansieringen av pensionsskyddet äventyrades dock inte, eftersom avgiften höjdes och pensionsfonderna ökade och gav god avkastning, konstaterar direktör Mikko Kautto vid Pensionsskyddscentralen.

Överenskommelse med Indien minskar företagens kostnader

Från och med augusti behöver det inte längre betalas 24 procents pensionsavgift i Indien för anställda som finländska företag skickar dit. Den dubbla pensionsförsäkringen avskaffas genom en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Indien.

Förvärvsarbete i pensionsåldern intresserar

Många fortsätter att arbeta efter att de gått i pension eller nått pensionsåldern. Enligt Pensionsskyddscentralens statistik arbetar nästan var femte 63–67-åring. Man kan gå i ålderspension enligt eget val i 63–68 års ålder.

Ont om aktiva åtgärder före sjukpension

De sjukpensionerade hade redan 10 år tidigare mera långvariga sjukskrivningar än andra. De har ändå fått knappt med rehabilitering och betoningen har varit under de sista åren före pensionen. Det framgår av utredningar som Pensionsskyddscentralen (PSC) har publicerat. Utredningarna grundar sig på register och pensionsansökningshandlingar.

Finland och Estland: Socialförsäkringsavgifter betalas ofta till fel land

Socialförsäkringsavgifter betalas felaktigt till två länder för uppskattningsvis flera tusen personer som arbetar i både Finland och Estland. Enligt EU-reglerna kan en person vara försäkrad i endast ett land i sänder. Arbetsgivaren har en skyldighet att betala försäkringsavgifterna till rätt belopp och till rätt land.

Medelpensionen 1 549 euro i månaden

Den genomsnittliga totalpensionen var 1 549 euro i månaden i fjol. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens och FPA:s statistik i slutet av år 2013.

Pensionssystemet behandlar olika grupper huvudsakligen lika, men skillnader finns

Olika löntagargrupper får pension i hög grad i samma proportion till tiden i arbete och arbetsinkomsterna. Arbetstagare och tjänstemän är också sammantaget nästan lika länge pensionerade, om man jämför män för sig och kvinnor för sig. Skillnaderna är större mellan könen än mellan de socioekonomiska grupperna.