Nyheter och pressmeddelanden

Alla
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä.

Översikt över skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner

I en bakgrundsutredning av skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner har det sammanställts forskning och statistik som belyser skillnader i fråga om pension och faktorer som har ett samband med dem.  Rapporten ges ut av social- och hälsovårdsministeriet och ger aktuellt faktaunderlag för den offentliga debatten och beslutsfattandet.

Indextalen för arbetspensionsskyddet år 2020

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionsskyddet för år 2020. Jämfört med årets indextal höjs arbetspensionsindex med ca 1,2 procent och lönekoefficienten med ca 2 procent.

Finland fortfarande bland de främsta i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem har rankats på fjärde plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finlands placering sjönk med ett steg i och med att Australien blev trea. Finlands pensionssystem valdes redan för sjätte gången till världens mest tillförlitliga och transparenta.

Arbetspensionsavgifterna år 2020

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2020. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

A1-hakemuspalvelun etusivu.

I november går det att ladda ner A1-intyget från nätet

Pensionsskyddscentralen nya webbtjänst förenklar ansökan om A1-intyg och gör det möjligt att meddela om förändringar i utlandsarbetet direkt via nätet. Den största förbättringen jämfört med tidigare är att det går att ladda ner det färdiga A1-intyget direkt från ansökningstjänsten.

Nyheter
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä.

Översikt över skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner

I en bakgrundsutredning av skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner har det sammanställts forskning och statistik som belyser skillnader i fråga om pension och faktorer som har ett samband med dem.  Rapporten ges ut av social- och hälsovårdsministeriet och ger aktuellt faktaunderlag för den offentliga debatten och beslutsfattandet.

Indextalen för arbetspensionsskyddet år 2020

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionsskyddet för år 2020. Jämfört med årets indextal höjs arbetspensionsindex med ca 1,2 procent och lönekoefficienten med ca 2 procent.

Finland fortfarande bland de främsta i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem har rankats på fjärde plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finlands placering sjönk med ett steg i och med att Australien blev trea. Finlands pensionssystem valdes redan för sjätte gången till världens mest tillförlitliga och transparenta.

Arbetspensionsavgifterna år 2020

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2020. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

A1-hakemuspalvelun etusivu.

I november går det att ladda ner A1-intyget från nätet

Pensionsskyddscentralen nya webbtjänst förenklar ansökan om A1-intyg och gör det möjligt att meddela om förändringar i utlandsarbetet direkt via nätet. Den största förbättringen jämfört med tidigare är att det går att ladda ner det färdiga A1-intyget direkt från ansökningstjänsten.

Pressmeddelanden
Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Tre av fem företagare planerar att fortsätta arbeta efter att ha uppnått pensionsåldern

Företagare tror klart oftare än löntagare att de kommer att fortsätta arbeta.  Största orsaken är att arbetet är trevligt och intressant, men det finns också ekonomiska skäl i bakgrunden. Endast hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräcklig pension för sig själva.  En del tänker fortsätta arbeta för att de har tjänat […]

Depression allt oftare orsak till pensionering med sjukpension

I fjol började nära 1 300 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Det är sju procent mer än år 2017. Ökningen syntes speciellt i antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa. Två tredjedelar av dem som sjukpensionerades på grund av depression var kvinnor och av dem var tre av fem över 45 år.

Medelpensionen 1 680 euro i månaden

Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. Mer än 3 000 euro i pension får sju procent av pensionstagarna. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Redan var tredje finländare som fyllt 16 år är pensionär.