Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Låg nativitet försvårar finansieringen av pensioner i framtiden

Utsikterna för finansieringen av pensionerna är stabila under de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften (ArPL) går att hålla under 25 procent ända till 2050-talet. På lång sikt medför den sjunkande nativiteten ett kraftigt tryck att höja avgiften, vilket man bör förbereda sig på i god tid.

Flitfällor för partiellt arbetsföra ska nedmonteras

Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har slutförts. Inom projektet behandlades faktorer som förhindrar personer med partiell arbetsförmåga att delta i arbetslivet ur flera perspektiv. Under projektets gång har man tagit fram en lineär modell som medför större flexibilitet vid sammanjämkningen av pensions- och arbetsinkomster.

Var tionde som fyller 61 år väljer partiell ålderspension

Under de två första åren började 23 000 partiella ålderspensioner, varav 10 800 började år 2018. Nästan 90 procent av dem som tog ut pensionen valde att ta ut maximibeloppet, hälften av pensionen. Deras genomsnittliga pension var 790 euro i månaden. De som valde att ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder fick sin pension […]

Naismyyjä seisoo kahvilan tiskin takana.

Handboken om företagarens arbetsinkomst har uppdaterats

Handboken om företagarens arbetsinkomst har uppdaterats till nivån enligt år 2019. Pensionsskyddscentralen har tillsammans med företagarnas branschorganisationer uppdaterat anvisningarna för arbetsinkomsterna. Handboken är till stöd vid fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten. Utöver arbetspensionen bestäms också nivån på företagarnas sociala förmåner utifrån den fastställda arbetsinkomsten.

Nyheter

Flitfällor för partiellt arbetsföra ska nedmonteras

Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har slutförts. Inom projektet behandlades faktorer som förhindrar personer med partiell arbetsförmåga att delta i arbetslivet ur flera perspektiv. Under projektets gång har man tagit fram en lineär modell som medför större flexibilitet vid sammanjämkningen av pensions- och arbetsinkomster.

Naismyyjä seisoo kahvilan tiskin takana.

Handboken om företagarens arbetsinkomst har uppdaterats

Handboken om företagarens arbetsinkomst har uppdaterats till nivån enligt år 2019. Pensionsskyddscentralen har tillsammans med företagarnas branschorganisationer uppdaterat anvisningarna för arbetsinkomsterna. Handboken är till stöd vid fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten. Utöver arbetspensionen bestäms också nivån på företagarnas sociala förmåner utifrån den fastställda arbetsinkomsten.

Sadan ja viidensadan euron seteleitä kirjekuoressa.

Pensionsskyddscentralen är med i kampen mot organiserad brottslighet

Den organiserade brottslighetens roll i ekonomiska brott ökar, säger kriminalinspektör Markus Terenius vid Centralkriminalpolisen. Arbetspensionsövervakningen spelar en viktig roll för att minska möjligheterna att bedriva brottslig verksamhet, svarar Markus Palomurto på Pensionsskyddscentralen.

Pressmeddelanden

Låg nativitet försvårar finansieringen av pensioner i framtiden

Utsikterna för finansieringen av pensionerna är stabila under de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften (ArPL) går att hålla under 25 procent ända till 2050-talet. På lång sikt medför den sjunkande nativiteten ett kraftigt tryck att höja avgiften, vilket man bör förbereda sig på i god tid.

Var tionde som fyller 61 år väljer partiell ålderspension

Under de två första åren började 23 000 partiella ålderspensioner, varav 10 800 började år 2018. Nästan 90 procent av dem som tog ut pensionen valde att ta ut maximibeloppet, hälften av pensionen. Deras genomsnittliga pension var 790 euro i månaden. De som valde att ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder fick sin pension […]

Pensioneringarna har senarelagts som väntat

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen var de finländare som gick i pension år 2018 i genomsnitt 61,3 år gamla. Pensionsövergångarna skedde en månad senare än året innan. Betydligt färre personer blev ålderspensionerade i fjol än tidigare, eftersom höjningen av den lägsta pensionsåldern kom igång i enlighet med 2017 års pensionsreform.

42-åriga män har de högsta inkomsterna

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst är i genomsnitt dryga 2 800 euro i månaden. Kvinnors inkomster är i genomsnitt 800 euro lägre än männens. Inkomsterna är högst hos dem i åldern 40–50 år.

Jämförelse av arbetspensionsplacerare talar om stora variationer i avkastning

Danska ATP:s exceptionella placeringsstrategi visade sig vara den bäst fungerande på en 10-årsperiod, fast avkastningen under de senaste åren har varit låg. Finländska arbetspensionsbolag har fått god avkastning de senaste åren, men blir efter de andra om man betraktar en längre tidsperiod, framgår det av en internationell jämförelse av placeringsavkastningen.

Finland i topptrion i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland är nu för första gången med i topptrion och har redan för femte gången valts till världens mest tillförlitliga och transparenta system.