Nyheter och pressmeddelanden

Alla
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä

Regeringen bereder en höjning av de lägsta pensionerna

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ut en begäran om remissyttranden om ett utkast till regeringsproposition där det föreslås att de lägsta skattefinansierade pensionerna ska höjas. Folkpensionens fulla belopp ska enligt förslaget höjas med 31 euro och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden.

EUFI logo

Välfärd ökar på produktiviteten och den ekonomiska tillväxten

Under sitt EU-ordförandeskap vill Finland skapa en större förståelse hos beslutsfattarna i EU om att välfärdspolitik och ekonomisk politik bör behandlas tillsammans. EU-ländernas social- och arbetsministrar diskuterar i dag den 8 juli i Bryssel om välfärdsekonomi, vilket är huvudtema inom social- och hälsosektorn under Finlands EU-ordförandeskap.

Sari Alanko.

Finland främjar öppenhet under sitt EU-ordförandeskap

Finlands EU-ordförandeskap börjar den första juli och pågår till slutet av detta år. Även på Pensionsskyddscentralen har förberedelser inför ordförandeskapet gjorts inom förvaltningsområdet för den sociala tryggheten och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.

Deltidspensionerna inte förlängt tiden i arbetslivet avsevärt

I det stora förlängdes inte tiden i arbetslivet, men deltidspensionen gav flexibilitet och avlastning de sista åren i arbetslivet. För de med lägre utbildning möjliggjorde deltidspensionen en lite längre tid i arbetslivet. För de med högre utbildning var den ett sätt att tidigarelägga pensioneringen, framgår det i en studie från Pensionsskyddscentralen och Helsingfors universitet.

Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Tre av fem företagare planerar att fortsätta arbeta efter att ha uppnått pensionsåldern

Företagare tror klart oftare än löntagare att de kommer att fortsätta arbeta.  Största orsaken är att arbetet är trevligt och intressant, men det finns också ekonomiska skäl i bakgrunden. Endast hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräcklig pension för sig själva.  En del tänker fortsätta arbeta för att de har tjänat […]

Pensionsskyddscentralens kontorshus har sålts

Pensionsskyddscentralen har sålt sitt kontorshus i Östra Böle till fastighetsbolaget Kielo. Pensionsskyddscentralen stannar kvar i huset som hyresgäst i minst två år. Närmare: direktör Katri Raatikainen, tfn 029 411 2281   Foto: Karoliina Paatos

Nyheter
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä

Regeringen bereder en höjning av de lägsta pensionerna

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ut en begäran om remissyttranden om ett utkast till regeringsproposition där det föreslås att de lägsta skattefinansierade pensionerna ska höjas. Folkpensionens fulla belopp ska enligt förslaget höjas med 31 euro och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden.

EUFI logo

Välfärd ökar på produktiviteten och den ekonomiska tillväxten

Under sitt EU-ordförandeskap vill Finland skapa en större förståelse hos beslutsfattarna i EU om att välfärdspolitik och ekonomisk politik bör behandlas tillsammans. EU-ländernas social- och arbetsministrar diskuterar i dag den 8 juli i Bryssel om välfärdsekonomi, vilket är huvudtema inom social- och hälsosektorn under Finlands EU-ordförandeskap.

Sari Alanko.

Finland främjar öppenhet under sitt EU-ordförandeskap

Finlands EU-ordförandeskap börjar den första juli och pågår till slutet av detta år. Även på Pensionsskyddscentralen har förberedelser inför ordförandeskapet gjorts inom förvaltningsområdet för den sociala tryggheten och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.

Deltidspensionerna inte förlängt tiden i arbetslivet avsevärt

I det stora förlängdes inte tiden i arbetslivet, men deltidspensionen gav flexibilitet och avlastning de sista åren i arbetslivet. För de med lägre utbildning möjliggjorde deltidspensionen en lite längre tid i arbetslivet. För de med högre utbildning var den ett sätt att tidigarelägga pensioneringen, framgår det i en studie från Pensionsskyddscentralen och Helsingfors universitet.

Pensionsskyddscentralens kontorshus har sålts

Pensionsskyddscentralen har sålt sitt kontorshus i Östra Böle till fastighetsbolaget Kielo. Pensionsskyddscentralen stannar kvar i huset som hyresgäst i minst två år. Närmare: direktör Katri Raatikainen, tfn 029 411 2281   Foto: Karoliina Paatos

Pressmeddelanden
Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Tre av fem företagare planerar att fortsätta arbeta efter att ha uppnått pensionsåldern

Företagare tror klart oftare än löntagare att de kommer att fortsätta arbeta.  Största orsaken är att arbetet är trevligt och intressant, men det finns också ekonomiska skäl i bakgrunden. Endast hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräcklig pension för sig själva.  En del tänker fortsätta arbeta för att de har tjänat […]

Depression allt oftare orsak till pensionering med sjukpension

I fjol började nära 1 300 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Det är sju procent mer än år 2017. Ökningen syntes speciellt i antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa. Två tredjedelar av dem som sjukpensionerades på grund av depression var kvinnor och av dem var tre av fem över 45 år.

Medelpensionen 1 680 euro i månaden

Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. Mer än 3 000 euro i pension får sju procent av pensionstagarna. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Redan var tredje finländare som fyllt 16 år är pensionär. 

Låg nativitet försvårar finansieringen av pensioner i framtiden

Utsikterna för finansieringen av pensionerna är stabila under de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften (ArPL) går att hålla under 25 procent ända till 2050-talet. På lång sikt medför den sjunkande nativiteten ett kraftigt tryck att höja avgiften, vilket man bör förbereda sig på i god tid.