Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Arbetspensionsavgifterna år 2019

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2019. Nästa år är avgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Finland i topptrion i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland är nu för första gången med i topptrion och har redan för femte gången valts till världens mest tillförlitliga och transparenta system.

Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

I fortsättningen svarar vår kundtjänst på ett och samma telefonnummer på alla frågor som gäller utländska pensioner, försäkring av utlandsarbete och arbetspensionsförsäkring samt arbetspensionen i allmänhet. På samma gång utvidgas våra e-tjänster och det är möjligt att sköta ärenden med oss också genom Suomi.fi-meddelanden.

Partiell ålderspension fortfarande populär

Enligt Pensionsskyddscentralens uppskattning kommer 10 000 nya partiella ålderspensioner att börja i år. I praktiken tar var tionde person som fyller 61 år ut pension i förtid. De som valt partiell ålderspension är i allmänhet män med medelhöga inkomster. De tar ut halva pensionen och arbetar vidare.

Työeläkepäivä 2018

Delta i Arbetspensionsdagen 13.11!

Årets höjdpunkt inom arbetspensionssektorn är Arbetspensionsdagen som ordnas på Mässcentrum i Helsingfors 13.11. Där får du höra vad som är på gång just nu och hur vägen in i framtiden ser ut för arbetspensionen.

Doktorsavhandling: Äldre arbetstagare har fortfarande större risk att bli arbetslösa än andra

Mer än hälften av arbetstagarna i Finland och Nederländerna arbetar efter fyllda 50 år åtminstone fram till pensionsåldern. Många går dock i pension från en annan livssituation än arbete. Pensionsreformerna på 2000-talet har förlängt arbetslivet i båda länderna, men i synnerhet äldre kvinnor och lågutbildade har fortfarande en större risk att bli arbetslösa än andra.

Nyheter

Arbetspensionsavgifterna år 2019

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2019. Nästa år är avgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

I fortsättningen svarar vår kundtjänst på ett och samma telefonnummer på alla frågor som gäller utländska pensioner, försäkring av utlandsarbete och arbetspensionsförsäkring samt arbetspensionen i allmänhet. På samma gång utvidgas våra e-tjänster och det är möjligt att sköta ärenden med oss också genom Suomi.fi-meddelanden.

Työeläkepäivä 2018

Delta i Arbetspensionsdagen 13.11!

Årets höjdpunkt inom arbetspensionssektorn är Arbetspensionsdagen som ordnas på Mässcentrum i Helsingfors 13.11. Där får du höra vad som är på gång just nu och hur vägen in i framtiden ser ut för arbetspensionen.

Doktorsavhandling: Äldre arbetstagare har fortfarande större risk att bli arbetslösa än andra

Mer än hälften av arbetstagarna i Finland och Nederländerna arbetar efter fyllda 50 år åtminstone fram till pensionsåldern. Många går dock i pension från en annan livssituation än arbete. Pensionsreformerna på 2000-talet har förlängt arbetslivet i båda länderna, men i synnerhet äldre kvinnor och lågutbildade har fortfarande en större risk att bli arbetslösa än andra.

Pensionspolitiska mätare i en pärm

Översikten Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) är ett kompakt informationspaket om arbetspensionsskyddets läge och förväntade utveckling. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter.

Pressmeddelanden

Finland i topptrion i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland är nu för första gången med i topptrion och har redan för femte gången valts till världens mest tillförlitliga och transparenta system.

Partiell ålderspension fortfarande populär

Enligt Pensionsskyddscentralens uppskattning kommer 10 000 nya partiella ålderspensioner att börja i år. I praktiken tar var tionde person som fyller 61 år ut pension i förtid. De som valt partiell ålderspension är i allmänhet män med medelhöga inkomster. De tar ut halva pensionen och arbetar vidare.

Redan en miljon finländare har tjänat in pension för studier

Efter vårens utexamineringar har redan mer än en miljon examina gett rätt till pension. Pensionstillväxt för examina infördes år 2005. Studerande tjänar in pension på samma sätt som om de arbetade för en månadslön på 728 euro. Den största nyttan med tanke på pensionen får de ändå i arbetslivet.

Nya ålderspensionärer har betydligt bättre pensioner än de äldre

År 2017 betalades arbetspensioner för 27 miljarder, en miljard mer än år 2016. Ökningen förklaras av att pensionärernas antal ökat och av storleken på de nya ålderspensionerna. Den genomsnittliga pensionen bland dem som gick i ålderspension var nära 1 800 euro i månaden, medianen ca 1 600 euro.

Tarja Pajunen ja Maria Vaalavuo torikahvilassa

Tidskriften Arbetspension: Präktig prislapp på vård och omsorg

Skattefinansierade vårdtjänster utgör inkomstöverföringar till pensionstagare. I juninumret av Arbetspension diskuteras frågan om vem som anlitar mest tjänster, vilken andel användarna betalar själva som klientavgifter och hur stora avgifterna är i förhållande till pensionen.

Allt fler nya företagare pensionsförsäkrar sig på miniminivå

Hela två av fem nya företagare låter redan fastställa sin pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomst till minimibeloppet eller nära det. Andelen har nästan fördubblats på tre år. Av alla företagare pensionsförsäkrar sig en femtedel nära minimigränsen, visar Pensionsskyddscentralens statistik.

Artificiell intelligens identifierar sjukpensionärer två år innan pensionen börjar

På Pensionsskyddscentralen har man testat maskininlärningsmetoder med lovande resultat. Artificiell intelligens identifierade fyra av fem sjukpensionärer på basis av registeruppgifterna redan två år före pensionsfallet. Det som bäst förutsade arbetsoförmåga var hög ålder, riklig användning av sjukdagpenning och rehabiliteringspenning samt låga förvärvsinkomster.