Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Internationellt myndighetssamarbete har betydelse

Arbetskraftens fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. För att kunna garantera var och en fri rörlighet och samtidigt säkerställa rätten till social trygghet måste myndigheterna samarbeta i god anda, konstaterades det på EU-nätverkets Moves-seminarium i Finland.

Pensionspolitiska indikatorer i en klar sammanställning

Översikten Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) är ett kompakt informationspaket om arbetspensionsskyddets läge och förväntade utveckling. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter.

Internationell avkastningsjämförelse: Ett svårt placeringsår gav pensionsfonderna miljardförluster – på lång sikt har avkastningarna ändå ökat

Fjolåret och speciellt dess sista kvartal var svårt för de flesta pensionsplacerare. De största förlusterna på aktiemarknaden drabbade norska Statens pensjonsfond utland, vars tillgångar minskade med sex procent. Granskat ur ett tioårsperspektiv förbättrades ändå avkastningarna för nästan alla aktörer i jämförelsen.

Nyheter

Internationellt myndighetssamarbete har betydelse

Arbetskraftens fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. För att kunna garantera var och en fri rörlighet och samtidigt säkerställa rätten till social trygghet måste myndigheterna samarbeta i god anda, konstaterades det på EU-nätverkets Moves-seminarium i Finland.

Pensionspolitiska indikatorer i en klar sammanställning

Översikten Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) är ett kompakt informationspaket om arbetspensionsskyddets läge och förväntade utveckling. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter.

Internationell avkastningsjämförelse: Ett svårt placeringsår gav pensionsfonderna miljardförluster – på lång sikt har avkastningarna ändå ökat

Fjolåret och speciellt dess sista kvartal var svårt för de flesta pensionsplacerare. De största förlusterna på aktiemarknaden drabbade norska Statens pensjonsfond utland, vars tillgångar minskade med sex procent. Granskat ur ett tioårsperspektiv förbättrades ändå avkastningarna för nästan alla aktörer i jämförelsen.

Pressmeddelanden
Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Tre av fem företagare planerar att fortsätta arbeta efter att ha uppnått pensionsåldern

Företagare tror klart oftare än löntagare att de kommer att fortsätta arbeta.  Största orsaken är att arbetet är trevligt och intressant, men det finns också ekonomiska skäl i bakgrunden. Endast hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräcklig pension för sig själva.  En del tänker fortsätta arbeta för att de har tjänat […]

Depression allt oftare orsak till pensionering med sjukpension

I fjol började nära 1 300 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Det är sju procent mer än år 2017. Ökningen syntes speciellt i antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa. Två tredjedelar av dem som sjukpensionerades på grund av depression var kvinnor och av dem var tre av fem över 45 år.

Medelpensionen 1 680 euro i månaden

Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. Mer än 3 000 euro i pension får sju procent av pensionstagarna. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Redan var tredje finländare som fyllt 16 år är pensionär. 

Låg nativitet försvårar finansieringen av pensioner i framtiden

Utsikterna för finansieringen av pensionerna är stabila under de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften (ArPL) går att hålla under 25 procent ända till 2050-talet. På lång sikt medför den sjunkande nativiteten ett kraftigt tryck att höja avgiften, vilket man bör förbereda sig på i god tid.