Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Redan en miljon finländare har tjänat in pension för studier

Efter vårens utexamineringar har redan mer än en miljon examina gett rätt till pension. Pensionstillväxt för examina infördes år 2005. Studerande tjänar in pension på samma sätt som om de arbetade för en månadslön på 728 euro. Den största nyttan med tanke på pensionen får de ändå i arbetslivet.

kuntoutuksen-asiantuntijat-kiipeilyseina-taustana

Tätare samarbete mellan rehabiliteringssakkunniga

Rehabilitering är en väg tillbaka till arbetslivet. I höst ska rehabiliteringssakkunniga få stöd och vägledning på en webbaserad kurs som ordnas av Pensionsskyddscentralen och FPA. Målet är att göra kundbetjäningen i rehabiliteringsärenden smidigare hos olika aktörer

Nya ålderspensionärer har betydligt bättre pensioner än de äldre

År 2017 betalades arbetspensioner för 27 miljarder, en miljard mer än år 2016. Ökningen förklaras av att pensionärernas antal ökat och av storleken på de nya ålderspensionerna. Den genomsnittliga pensionen bland dem som gick i ålderspension var nära 1 800 euro i månaden, medianen ca 1 600 euro.

Tarja Pajunen ja Maria Vaalavuo torikahvilassa

Tidskriften Arbetspension: Präktig prislapp på vård och omsorg

Skattefinansierade vårdtjänster utgör inkomstöverföringar till pensionstagare. I juninumret av Arbetspension diskuteras frågan om vem som anlitar mest tjänster, vilken andel användarna betalar själva som klientavgifter och hur stora avgifterna är i förhållande till pensionen.

Nyheter
kuntoutuksen-asiantuntijat-kiipeilyseina-taustana

Tätare samarbete mellan rehabiliteringssakkunniga

Rehabilitering är en väg tillbaka till arbetslivet. I höst ska rehabiliteringssakkunniga få stöd och vägledning på en webbaserad kurs som ordnas av Pensionsskyddscentralen och FPA. Målet är att göra kundbetjäningen i rehabiliteringsärenden smidigare hos olika aktörer

Kvinnors pensioner bekymrade deltagarna i forskningskonferens

Nästan hundra sakkunniga träffades på Pensionsskyddscentralens forskningskonferens för att söka lösningar på hur skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner kunde minskas. Nycklarna till bättre pensioner för kvinnor finns i arbetslivsdeltagandet, lönenivån och familjepolitiken.

Pressmeddelanden

Redan en miljon finländare har tjänat in pension för studier

Efter vårens utexamineringar har redan mer än en miljon examina gett rätt till pension. Pensionstillväxt för examina infördes år 2005. Studerande tjänar in pension på samma sätt som om de arbetade för en månadslön på 728 euro. Den största nyttan med tanke på pensionen får de ändå i arbetslivet.

Nya ålderspensionärer har betydligt bättre pensioner än de äldre

År 2017 betalades arbetspensioner för 27 miljarder, en miljard mer än år 2016. Ökningen förklaras av att pensionärernas antal ökat och av storleken på de nya ålderspensionerna. Den genomsnittliga pensionen bland dem som gick i ålderspension var nära 1 800 euro i månaden, medianen ca 1 600 euro.

Tarja Pajunen ja Maria Vaalavuo torikahvilassa

Tidskriften Arbetspension: Präktig prislapp på vård och omsorg

Skattefinansierade vårdtjänster utgör inkomstöverföringar till pensionstagare. I juninumret av Arbetspension diskuteras frågan om vem som anlitar mest tjänster, vilken andel användarna betalar själva som klientavgifter och hur stora avgifterna är i förhållande till pensionen.

Allt fler nya företagare pensionsförsäkrar sig på miniminivå

Hela två av fem nya företagare låter redan fastställa sin pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomst till minimibeloppet eller nära det. Andelen har nästan fördubblats på tre år. Av alla företagare pensionsförsäkrar sig en femtedel nära minimigränsen, visar Pensionsskyddscentralens statistik.

Artificiell intelligens identifierar sjukpensionärer två år innan pensionen börjar

På Pensionsskyddscentralen har man testat maskininlärningsmetoder med lovande resultat. Artificiell intelligens identifierade fyra av fem sjukpensionärer på basis av registeruppgifterna redan två år före pensionsfallet. Det som bäst förutsade arbetsoförmåga var hög ålder, riklig användning av sjukdagpenning och rehabiliteringspenning samt låga förvärvsinkomster.

Andelen partiellt sjukpensionerade har fördubblats på tio år

Allt fler sjukpensioner inom arbetspensionssystemet beviljas som partiell pension. I fjol fick redan en tredjedel av de nya sjukpensionstagarna partiell pension. Den typiska mottagaren av partiell sjukpension är en medelålders kvinna som arbetar inom den offentliga sektorn.

Medelpensionen 1 656 euro i månaden

De största genomsnittliga totalpensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Nästan 40 procent får mindre än 1 250 euro i månaden i pension. I varannan kommun utgör pensionstagarna redan mer än 40 procent av befolkningen, i 35 kommuner mer än hälften.