Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Ny bok om arbetspensionsfondernas betydelse

Pensionsskyddscentralen ger ut en artikelsamling som belyser arbetspensionsfondernas ökande roll vid finansieringen av pensionsskyddet. Utöver basfakta erbjuds intressanta perspektiv på det delvis fonderande system som vi har i Finland.

Vanligare att pensionärer arbetar

Var tionde 63–67-åring förvärvsarbetar. Mängden har ökat något från året innan. Största delen av arbetet är oregelbundet och på deltid. Arbetande pensionärer har i snitt bättre arbetspensioner än deras jämnåriga.

Brexit-Lehtikuva

Pensionsskyddscentralen följer Brexit-förhandlingarna

Storbritannien och Europeiska unionen förhandlar om på vilka villkor Storbritannien ska lämna EU. Pensionsskyddscentralen följer läget. När det finns mer information att tillgå, ger vi anvisningar för våra kunder om de eventuella effekterna av Storbritanniens utträde ur EU.

42-åriga män har de högsta inkomsterna

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst är i genomsnitt dryga 2 800 euro i månaden. Kvinnors inkomster är i genomsnitt 800 euro lägre än männens. Inkomsterna är högst hos dem i åldern 40–50 år.

Nyheter

Ny bok om arbetspensionsfondernas betydelse

Pensionsskyddscentralen ger ut en artikelsamling som belyser arbetspensionsfondernas ökande roll vid finansieringen av pensionsskyddet. Utöver basfakta erbjuds intressanta perspektiv på det delvis fonderande system som vi har i Finland.

Vanligare att pensionärer arbetar

Var tionde 63–67-åring förvärvsarbetar. Mängden har ökat något från året innan. Största delen av arbetet är oregelbundet och på deltid. Arbetande pensionärer har i snitt bättre arbetspensioner än deras jämnåriga.

Brexit-Lehtikuva

Pensionsskyddscentralen följer Brexit-förhandlingarna

Storbritannien och Europeiska unionen förhandlar om på vilka villkor Storbritannien ska lämna EU. Pensionsskyddscentralen följer läget. När det finns mer information att tillgå, ger vi anvisningar för våra kunder om de eventuella effekterna av Storbritanniens utträde ur EU.

Pressmeddelanden

42-åriga män har de högsta inkomsterna

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst är i genomsnitt dryga 2 800 euro i månaden. Kvinnors inkomster är i genomsnitt 800 euro lägre än männens. Inkomsterna är högst hos dem i åldern 40–50 år.

Jämförelse av arbetspensionsplacerare talar om stora variationer i avkastning

Danska ATP:s exceptionella placeringsstrategi visade sig vara den bäst fungerande på en 10-årsperiod, fast avkastningen under de senaste åren har varit låg. Finländska arbetspensionsbolag har fått god avkastning de senaste åren, men blir efter de andra om man betraktar en längre tidsperiod, framgår det av en internationell jämförelse av placeringsavkastningen.

Finland i topptrion i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland är nu för första gången med i topptrion och har redan för femte gången valts till världens mest tillförlitliga och transparenta system.

Partiell ålderspension fortfarande populär

Enligt Pensionsskyddscentralens uppskattning kommer 10 000 nya partiella ålderspensioner att börja i år. I praktiken tar var tionde person som fyller 61 år ut pension i förtid. De som valt partiell ålderspension är i allmänhet män med medelhöga inkomster. De tar ut halva pensionen och arbetar vidare.

Redan en miljon finländare har tjänat in pension för studier

Efter vårens utexamineringar har redan mer än en miljon examina gett rätt till pension. Pensionstillväxt för examina infördes år 2005. Studerande tjänar in pension på samma sätt som om de arbetade för en månadslön på 728 euro. Den största nyttan med tanke på pensionen får de ändå i arbetslivet.

Nya ålderspensionärer har betydligt bättre pensioner än de äldre

År 2017 betalades arbetspensioner för 27 miljarder, en miljard mer än år 2016. Ökningen förklaras av att pensionärernas antal ökat och av storleken på de nya ålderspensionerna. Den genomsnittliga pensionen bland dem som gick i ålderspension var nära 1 800 euro i månaden, medianen ca 1 600 euro.

Tarja Pajunen ja Maria Vaalavuo torikahvilassa

Tidskriften Arbetspension: Präktig prislapp på vård och omsorg

Skattefinansierade vårdtjänster utgör inkomstöverföringar till pensionstagare. I juninumret av Arbetspension diskuteras frågan om vem som anlitar mest tjänster, vilken andel användarna betalar själva som klientavgifter och hur stora avgifterna är i förhållande till pensionen.