Nyheter och pressmeddelanden

Alla
Pro gradu -palkinnon voittanut Natalia Edelmann pitää kunniakirjaa kädessään puutarhassa.

Pro gradu-priset till Natalia Edelmann

Pensionsskyddscentralen beviljar årligen ett pris till en förtjänstfull pro gradu-avhandling. I år gick priset till en avhandling om arbetspensionsrehabilitering från Tammerfors universitet. Pristagaren Natalia Edelmann har en klar vision: hon vill förebygga att rehabilitering avbryts.

Nyheter
Pro gradu -palkinnon voittanut Natalia Edelmann pitää kunniakirjaa kädessään puutarhassa.

Pro gradu-priset till Natalia Edelmann

Pensionsskyddscentralen beviljar årligen ett pris till en förtjänstfull pro gradu-avhandling. I år gick priset till en avhandling om arbetspensionsrehabilitering från Tammerfors universitet. Pristagaren Natalia Edelmann har en klar vision: hon vill förebygga att rehabilitering avbryts.

Pressmeddelanden

Depression allt oftare orsak till pensionering med sjukpension

I fjol började nära 1 300 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Det är sju procent mer än år 2017. Ökningen syntes speciellt i antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa. Två tredjedelar av dem som sjukpensionerades på grund av depression var kvinnor och av dem var tre av fem över 45 år.

Medelpensionen 1 680 euro i månaden

Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. Mer än 3 000 euro i pension får sju procent av pensionstagarna. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Redan var tredje finländare som fyllt 16 år är pensionär. 

Låg nativitet försvårar finansieringen av pensioner i framtiden

Utsikterna för finansieringen av pensionerna är stabila under de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften (ArPL) går att hålla under 25 procent ända till 2050-talet. På lång sikt medför den sjunkande nativiteten ett kraftigt tryck att höja avgiften, vilket man bör förbereda sig på i god tid.

Var tionde som fyller 61 år väljer partiell ålderspension

Under de två första åren började 23 000 partiella ålderspensioner, varav 10 800 började år 2018. Nästan 90 procent av dem som tog ut pensionen valde att ta ut maximibeloppet, hälften av pensionen. Deras genomsnittliga pension var 790 euro i månaden. De som valde att ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder fick sin pension […]

Pensioneringarna har senarelagts som väntat

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen var de finländare som gick i pension år 2018 i genomsnitt 61,3 år gamla. Pensionsövergångarna skedde en månad senare än året innan. Betydligt färre personer blev ålderspensionerade i fjol än tidigare, eftersom höjningen av den lägsta pensionsåldern kom igång i enlighet med 2017 års pensionsreform.

42-åriga män har de högsta inkomsterna

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst är i genomsnitt dryga 2 800 euro i månaden. Kvinnors inkomster är i genomsnitt 800 euro lägre än männens. Inkomsterna är högst hos dem i åldern 40–50 år.