Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Partiell ålderspension till 12 500 personer under det första året

Den typiska personen som får partiell ålderspension är en 61-årig man som arbetar inom den privata sektorn och har medelhöga inkomster. I genomsnitt är den partiella ålderspensionen 800 euro i månaden. Nästan varje sökande tar ut hälften av sin månatliga pension, framgår det av en översikt över det nya pensionsslagets första år.

Högre avslagsprocent för sjukpensioner

I fjol beviljades sjukpension på grundval av 70 procent av ansökningarna, medan 30 procent avslogs i fjol. Andelen avslag ökade med en dryg procentenhet från år 2016. Handläggningen av en ansökan om sjukpension tar två månader i genomsnitt.

Pensionskassan Viabek har sökts i konkurs

Pensionskassan Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabek har sökts i konkurs. Pensionskassan har varit i likvidation sedan december 2011, då pensionskassans tillgångar inte längre räckte till för att täcka ansvarsskulden för framtida pensioner.

Nyheter

Partiell ålderspension till 12 500 personer under det första året

Den typiska personen som får partiell ålderspension är en 61-årig man som arbetar inom den privata sektorn och har medelhöga inkomster. I genomsnitt är den partiella ålderspensionen 800 euro i månaden. Nästan varje sökande tar ut hälften av sin månatliga pension, framgår det av en översikt över det nya pensionsslagets första år.

Högre avslagsprocent för sjukpensioner

I fjol beviljades sjukpension på grundval av 70 procent av ansökningarna, medan 30 procent avslogs i fjol. Andelen avslag ökade med en dryg procentenhet från år 2016. Handläggningen av en ansökan om sjukpension tar två månader i genomsnitt.

Pensionskassan Viabek har sökts i konkurs

Pensionskassan Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabek har sökts i konkurs. Pensionskassan har varit i likvidation sedan december 2011, då pensionskassans tillgångar inte längre räckte till för att täcka ansvarsskulden för framtida pensioner.

Pressmeddelanden
Ihmishahmot rivissä

Arbetspensionsförsäkrad medellön drygt 2 800 euro

De högsta inkomsterna har män i 40-årsåldern som arbetar inom den privata sektorn, 4 000 euro i månaden i genomsnitt. De lägsta inkomsterna har kvinnor i början av sitt yrkesliv. Männens inkomster är i genomsnitt 800 euro högre än kvinnornas.

Melbour Mercer Global Pension Index -logo

Finland bland fem i topp i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas på femte plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Redan för fjärde gången valdes Finlands pensionssystem som det mest tillförlitliga och transparenta i världen, men som helhet sjönk Finlands placering ett pinnhål.

Var tredje 54–62-åring överväger att arbeta som pensionär

Arbete vid sidan av pensionen intresserar finländarna mer än tidigare. Rentav var tredje 54–62-åring överväger att arbeta under sina kommande pensionsår. Det gäller i synnerhet företagare, högutbildade och dem som är oroade för hur de ska klara sig ekonomiskt på pensionen.

Över 11 000 förväntas ta ut partiell ålderspension

Vid utgången av juli hade 9 400 personer ansökt om partiell ålderspension. Den största delen av de sökande är män som arbetar inom den privata sektorn. Nästan alla väljer att ta ut den partiella ålderspensionen till 50 procent. I genomsnitt är den partiella ålderspension 830 euro i månaden.

Unga sjukpensionärers pension förblir låg

Sjukpensionärer som var yngre än 45 år fick i genomsnitt 905 euro i månaden i sjukpension i fjol. Två tredjedelar av dem fick endast folkpension, visar Pensionsskyddscentralens färska undersökning.

Arbetsmarknadsförändringar har stor inverkan på pensioner och den offentliga ekonomin

En stagnation av den positiva löneutvecklingen skulle på lång sikt öka trycket att höja arbetspensionsavgifterna med fyra procentenheter och leda till att den offentliga ekonomins svåra situation fördjupas ytterligare. Full sysselsättning skulle höja de kommande pensionerna, underlätta pensionernas finansiering och undanröja hållbarhetsunderskottet. Nya beräkningar med olika scenarier förtydligar vilka följder förändringar i sysselsättningen har på […]

Finländarna vet litet om pensionsskyddet

  Finländarna vet snarare litet än mycket om pensionsskyddet, visar Pensionsskyddscentralens nya pensionsbarometer. Största delen tror sig ändå vara tillräckligt väl insatt i pensionsfrågor. Sex av tio litar på pensionssystemet, en fjärdedel litar inte på det.