Pensions- och ansökningstjänster

Enheten för pensions- och ansökningstjänster utvecklar och upprätthåller pensions-, ansöknings- och ärendehanteringsregistren samt systemet för FPA:s pensionsärenden tillsammans med Arek Oy och pensionsförsäkrarna.

Pensions- och ansökningstjänster ansvarar också för serviceverksamhet för att trygga riktigheten hos registeruppgifterna när dessa register upprätthålls. Uppgifterna fokuserar på rådgivning till pensionsförsäkrarna vid registrering av pensionsansökningar och -beslut samt utredning av registreringar.

Pensionsförsäkrarna erbjuds utbildning och vägledning. I komplicerade fall registrerar man pensionsbeslut åt pensionsförsäkrarna. Registreringen övervakas också för att säkerställa att registeruppgifterna blir korrekta.

Dessutom registreras och förmedlas pensionsansökningar och uppgifter som påverkar handläggningen. Till pensionsförsäkrarna förmedlas bland annat återkravsanmälningar från olika myndigheter och uppgifter om ändringar i dagpenningar och pensioner enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringen. Ur registren utlämnas också uppgifter till vissa myndigheter.