Anställningsutdragstjänster och Yhella-tjänster

Anställningsutdraget är en tjänst för pensionsanstalterna för deras arbete med pensionsavgöranden, webbtjänster och förhandsrådgivning för de försäkrade, utredningar och de årliga pensionsutdragen. Den intjänade pensionen som anges på anställningsutdraget beräknas med arbetspensionssystemets gemensamma pensionsuträkningsprogramvara (Yhella).

På anställningsutdraget förmedlas uppgifter ur följande register: Intjäningsregistret, pensionsregistret, ansökningsregistret, arbetsgivar- och försäkringsregistret, UM-personuppgiftsregistret och ärendehanteringsregistret.

När det kommer en begäran om ett anställningsutdrag för ett pensionsavgörande, samlas och förmedlas uppgifterna om sökandens alla anställningar inom den privata och den offentliga sektorn och företagsverksamhet genom meddelandetrafiken. Det anställningsutdrag som sammanställs på detta sätt kallas Vilma-anställningsutdrag.

Anställningsutdragstjänsten används också bl.a. av olycksfallsförsäkringsbolagen, livförsäkringsbolagen, Utbildningsfonden, besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och Arbetslöshetsförsäkringsfonden.