Registertjänster i stora drag

I den här delen berättas kortfattat om olika registers användningsändamål och om de myndigheter som använder registren.