Arbetspension.fi-tjänsten

Webbplatsen Arbetspension.fi innehåller allmän information om pensionssystemet och aktuella pensionsfrågor.  Genom att logga in i tjänsten med webbankkoder eller ett elektroniskt ID-kort får man tillgång till sina personliga uppgifter.

Efter inloggningen får den försäkrade besked om sin egen pensionsanstalt, oftast den anstalt som har försäkrat den senaste förvärvsverksamheten. Personen hänvisas direkt till denna pensionsanstalts webbplats, där han eller hon kan skriva ut ett pensionsutdrag.

Om personens egen pensionsanstalt inte erbjuder e-tjänster får personen ett e-utdrag direkt på Arbetspension.fi

E-utdraget innehåller samma uppgifter som det utskrivna pensionsutdraget som Pensionsskyddscentralen tillhandahåller. Man kan när som helst be om ett utdrag. Försäkrade som inte vill ha pensionsutdraget årligen på papper kan välja e-utdraget som man kontrollerar via tjänsten Arbetspension.fi. Man kan göra valet på Arbetspension.fi. Efter det skickas pensionsutdraget inte längre varje år till den försäkrade.

Om det går fyra år utan att den försäkrade har tittat på sitt e-utdrag, skickar pensionsanstalten ett utskrivet utdrag till den försäkrade. En uppgift om att den försäkrade har tittat på e-utdraget sparas i Pensionsskyddscentralens personuppgiftsregister.

Den försäkrade kan också fylla i ålderspensionsansökan på Arbetspension.fi. Pensionsansökan styrs till den pensionsanstalt som har försäkrat den försäkrades sista arbetsperiod, samt till FPA om personen har ansökt om folkpension. Om det inte finns några intjäningsuppgifter om personen i registret, styrs pensionsansökan till Pensionsskyddscentralen.

Läs mer: