Uppgifter om användningen av arkivet för försäkringsperioder

Pensionsskyddscentralens arkiv för försäkringsperioder har bildats av E205-intyg över försäkringsperioder för personer bosatta i Finland och utomlands. Intygen har producerats med en applikation som togs ur bruk 2.3.2012. Registret används, om det behövs försäkringsperioder inom arbetspensionssystemet som bekräftats 1.1.2002–1.3.2012 om de försäkrade.

E205-intygen över försäkringsperioder har bildats som bilagor till EU-pensionsansökan, för beräkning av EU-pension, för beräkning av väntetid i ett annat EU-land eller för komplettering av försäkringshistorien. E205-försäkringsperiodsintyget är enbart avsett för informationsförmedling mellan myndigheterna i olika länder.

Läs mer: