Ansökningsregistret talar om hur behandlingen av en ansökan framskrider

I Pensionsskyddscentralens ansökningsregister finns uppgifter om i vilket skede en anhängig ansökan är eller om beslut redan är fattat. Uppgifterna fås från arbetspensionsanstalterna.

Genom registret får arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten uppgifter om vilka arbetspensionsanstalter som handlägger en persons ärende. Med hjälp av dessa uppgifter får man förmedlat de uppgifter som behövs för att avgöra ett pensionsärende till den arbetspensionsanstalt som handlägger ärendet. Uppgifterna i registret används också i kundbetjäningen till de registrerade.

Läs mer: