Registerbeskrivningarna ett stöd för datasäkerheten

Pensionsskyddscentralens register är till för verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Enligt personuppgiftslagen ska den registeransvariga göra en beskrivning av registret, med den registeransvariges namn och kontaktinformation och där syftet med hanteringen av registeruppgifterna anges.

Registrets innehåll ska beskrivas och för vilket ändamål uppgifter regelmässigt överlåts. Principerna för dataskyddet i registret ska också beskrivas.