Övervakning i förebyggande syfte

Övervakningen av arbetspensionsförsäkringen sker i förebyggande syfte och om möjligt i realtid.

Så fort företagsverksamheten har börjat skickar Pensionsskyddscentralen ett informationsbrev om försäkringsskyldigheten till företagaren.

I brevet får företagaren information om sin skyldighet att försäkra sin verksamhet.

Informationsbrevet med bifogade försäkringsanvisningar skickas till företagare som införts i skatteförvaltningens register som momsskattepliktiga.