Bilaterala överenskommelser om social trygghet

Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet med Australien, Chile, Förenta staterna, Indien, Israel, Kanada, Kina, Quebec och Sydkorea.

De bilaterala överenskommelserna inbegriper inte alla de förmåner som EU-förordningen om social trygghet täcker. Alla överenskommelser inbegriper dock pensioner, men t.ex. överenskommelserna med Förenta staterna och Kanada gäller inte lagstadgad försäkring mot olycksfall i arbetet eller de flesta förmåner som Folkpensionsanstalten betalar i Finland. Överenskommelsen med Kina gäller närmast försäkringen.

Läs mer:

På andra webbplatser:

När länderna inte har någon överenskommelse

Om det inte finns någon överenskommelse om social trygghet mellan länderna (som t.ex. mellan Finland och Ryssland), tillämpas den nationella lagstiftningen i båda länderna på personen.

Då finns det ingenting som hindrar att avgifter tas ut i båda länderna och alla begräsningar av rätten till social trygghet är i kraft i båda länderna. Följden är ofta att man åtminstone delvis måste betala dubbla avgifter, medan rätten till förmåner ändå kan vara bristfällig. Ofta finns det också begränsningar för utbetalning av förmåner till det andra landet.

Läs mer: