Ansökningsblanketter

Pensionsskyddscentralen utfärdar intyg om att en person omfattas av socialförsäkringen i Finland medan han eller hon arbetar i EU/EES-länderna, Schweiz eller avtalsländerna. Ansök om intyget i god tid innan arbetet utomlands börjar. Samma ansökningsblankett används för ansökan om undantag (dispens).

Bakom länkarna nedan finns ansökningsblanketter som kan fyllas i och skrivas ut. Pappersblanketter finns att få på Pensionsskyddscentralen och FPA:s byråer. Posta ansökningsblanketten ifylld till Pensionsskyddscentralen.

Arbete i ett icke-avtalsland? Ansök om socialförsäkring hos FPA

Om du blir utsänd att arbeta i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. Ryssland), utfärdar Pensionsskyddscentralen inget intyg om att du är socialförsäkrad i Finland. Då ska du ansöka hos Folkpensionsanstalten om att omfattas av den bosättningsbaserade socialförsäkringen i Finland.

E-ansökan om intyg

Arbetsgivaren kan göra en e-ansökan om att den anställda ska omfattas av socialförsäkringen i Finland. Handläggningen av ärendet går snabbare, om ansökan har gjorts elektroniskt. En del e-ansökningar kan avgöras helt maskinellt.