Gör en e-ansökan eller skriv ut en ansökningsblankett

Pensionsskyddscentralen (PSC) utfärdar intyg om att en arbetstagare eller företagare omfattas av socialförsäkringen i Finland medan han eller hon arbetar i ett EU-, EES- eller avtalsland eller Schweiz. Ansök om intyget i god tid innan arbetet utomlands börjar. Om du ska ansöka om undantag (dispens), t.ex. för att arbetet fortgår flera år, fyller du i en likadan blankett.

Arbetsgivare kan ansöka om intyg för sina anställda via den elektroniska ansökningstjänsten. De loggar in genom att använda Katso PWD-autentiseringen (i nedre kanten av sidan).

Arbetstagare kan ansöka om intyg via den elektroniska tjänsten genom  att logga in med sina webbankkoder.

I första hand är det arbetsgivaren som ska ansöka om intyg för sina anställda. Arbetstagare kan själva ansöka om intyg, om de har flera arbetsgivare medan de arbetar utomlands.

Företagare kan inte ansöka om intyg via den elektroniska tjänsten. Ansök om intyg genom att fylla i en webblankett. Ansökan kan bifogas till ett Suomi.fi-meddelande eller skrivas ut och skickas per post.

Den elektroniska ansökningstjänsten finns för tillfället endast på finska. Det går också att ansöka om intyg genom att skriva ut en blankett. Blanketten finns på finska, svenska och engelska.

Ansök om intyg om social trygghet med e-ansökan

Handläggningen av e-ansökningar går snabbare och en del av ärendena kan avgöras helt maskinellt. Än så länge kan endast arbetsgivare och arbetstagare lämna in sin ansökan via e-tjänsten.

I första hand är det arbetsgivaren som ska ansöka om intyg för sin arbetstagare. Arbetstagare  kan själva ansöka om intyget, om de har flera arbetsgivare utomlands.

Ansökan om intyg för ett annat företags räkning

Om ditt företag fyller i ansökningar för ett annat företags räkning via e-tjänsten, behöver ingen fullmakt lämnas in hos PSC för detta, utan behövliga fullmakter ges elektroniskt via Katso.

Tills vidare finns e-tjänsten endast på finska.

Ansökningsblankett att skriva ut

Du kan också fylla i en ansökningsblankett bakom länken nedan och skriva ut den. Pappersblanketter finns också att få på Pensionsskyddscentralen och FPA:s byråer.

Den ifyllda blanketten kan sändas per post till PSC. Personkunder kan också skicka ansökan som en bilaga till ett Suomi.fi-meddelande.

När du ansöker om intyg för utsänd arbetstagare med pappersblankett ska du alltid använda den senaste versionen. Pappersblanketterna skannas till elektronisk form. Den senaste versionen av ansökningsblanketten styrs i PSC:s elektroniska postsortering till rätt plats utan fördröjningar.

Om du ansöker om ett intyg med en pappersblankett för ett annat företags räkning bifoga en fritt formad fullmakt till ansökan.

Arbete i ett icke-avtalsland? Ansök om socialförsäkring hos FPA

Om en person blir utsänd för att arbeta i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. Ryssland), utfärdar PSC inget intyg om att personen omfattas av socialförsäkringen i Finland. Då ska man i stället ansöka hos FPA om att personen ska omfattas av den bosättningsbaserade socialförsäkringen i Finland.

Läs mer