Skip to main content

Det går nu enkelt att ansöka om A1-intyget på nätet

Utöver arbetsgivarföretagen kan nu också företagare, stipendietagare och de som arbetar för flera olika arbetsgivare ansöka om A1-intyg genom den elektroniska ansökningstjänsten. Anvisningar för hur ansökan ska göras finns i tjänsten.

I den förnyade tjänsten kan kunden ladda ner intyget som beviljats av Pensionsskyddscentralen direkt till en egen mobil enhet. På så sätt är intyget alltid med under utstationeringen.

Alla som använder den elektroniska ansökningstjänsten måste identifiera sig i Suomi.fi-nättjänsten.

Suurennuslasi tilastokuvien päällä.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Statistik

Arbetspensionsrehabilitering

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringskostnaderna och avslutade rehabiliteringsprogram.

Musiikitalon julkisivu piha-alueelle ja julkiselle Kansalaistorille päin.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

EU och arbetskraftens rörlighet

Tidskriften Arbetspension 1/2019 ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens i Musikhuset i september.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga