Yrittäjien eläkeaikeet – työolojen ja eläketurvan merkitys

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2019

Tekijät

Satu Nivalainen ja Sanna Tenhunen

Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien eläke- ja työssäjatkamisaikeita sekä syitä työnteon lopettamiselle tai jatkamiselle. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on työolojen ja eläketurvan riittävyyden vaikutus työssäjatkamisaikeisiin.

Julkaistu vain verkkoversiona.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 50-vuotiaiden yrittäjien eläke- ja työssäjatkamisaikeita sekä syitä työnteon lopettamiselle tai jatkamiselle.

Tulokset osoittavat, että yrittäjistä yli 60 prosenttia aikoo jatkaa työskentelyä vanhuuseläkeiän jälkeen. Jatkamisaikeet olivat erityisen yleisiä miesten, 60 vuotta täyttäneiden ja korkeasti koulutettujen yrittäjien joukossa. Jatkamista suunnittelivat useammin myös ne, jotka olivat luottavaisia terveytensä riittävyyteen. Yksinyrittäjät aikoivat jatkaa työskentelyä eläkeiän jälkeen muita useammin. Myös työoloihin liittyvät tekijät vaikuttavat eläkeaikeisiin. Sitoutuneisuus työhön, vaikutusmahdollisuudet ja innostuneisuus työstä lisäsivät työssäjatkamisaikeita. Yleisin syy jatkaa työskentelyä oli mieluisa työ, kaksi kolmesta kertoi jatkavansa tästä syystä.

Kolmannes yrittäjistä ei mielestään maksanut itselleen riittävää eläketurvaa. Riittämättömäksi eläketurvansa maksamisen arvioivat suunnittelivat muita useammin työssä jatkamista eläkeiän jälkeen ja ilmoittivat työssä jatkamisen syyksi taloudellisen pakon.

Tilastografiikka

Yrittäjät, jotka aikovat jatkaa työskentelyä vanhuuseläkeiän saavutettuaan