Yksityisalojen palkansaajien työeläkkeet syntymävuoden ja sukupuolen mukaan

Eläketurvakeskuksen raportteja 09/2015

Tekijät

Ismo Risku

Raportissa tarkastellaan yksityisen sektorin palkansaajien työeläkemaksujen ja -etuuksien kohdentumista syntymävuosi- ja sukupuolikohtaisesti vuosina 1940–2000 syntyneiden osalta. Tarkastelut perustuvat historiallisen tilastoaineiston ja Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennustelaskelman tulosten yhdistämiseen.