Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten: mahdollisuus vai tarve?

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2016

Tekijät

Kati Ahonen ja Jyri Liukko

Tutkimuksessa tarkastellaan miten yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten kytkeytyy taloudellisiin mahdollisuuksiin ja miten lakisääteiseen eläketurvaan liittyvä luottamus tai epävarmuus heijastuu mahdollisiin säästämistarpeisiin. Tutkimusaineistona on Eläketurvakeskuksen Luottamus eläketurvaan -kyselyaineisto vuodelta 2014.