What is the cost of total pension provision and who pays the bill? Cross-national comparison of pension contributions

Finnish Centre for Pensions, Reports 09/2016

Tekijät

Mika Vidlund, Marja Kiviniemi, Antti Mielonen ja Niko Väänänen

Raportissa vertaillaan yhdeksän Euroopan maan lakisääteisten ja työmarkkinaeläkkeiden kokonaismaksutasoa sekä tarkastellaan kuka eläkkeet maksaa.