Vakavaraisuuskehikon vaikutukset eläkelaitoksen riskinkantokykyyn

Eläketurvakeskuksen raportteja 10/2016

Tekijät

Petri Hilli

Raportissa verrataan nykyisen kaltaista lyhyen aikavälin ja vaihtoehtoista pitkän aikavälin tarkasteluun perustuvaa vakavaraisuuskehikkoa. Pitkän aikavälin kehikko antaa aikaisemman varoituksen, on useammin oikeassa ja vähentää sijoitusten myötäsyklisyyttä.

Raportti on julkaistu vain verkkoversiona.