Väestörakenne ja talouskehitys: ikäryhmät Suomen taloudessa

Eläketurvakeskuksen raportteja 07/2014

Tekijät

Marja Riihelä, Risto Vaittinen ja Reijo Vanne

Tutkimuksessa analysoidaan väestön ikärakenteen ja taloudellisten muuttujien kehitystä ja yhteyttä teoriassa ja käytännössä kotimaisella aineistolla sekä kansainvälisillä vertailuilla. Suomen osalta tarkastelut ulottuvat joissain tapauksissa 1920-luvulta vuoteen 2013 saakka.