Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla

Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2013

Tekijät

Noora Järnefelt, Mikko Kautto, Markku Nurminen ja Janne Salonen

Raportissa esitellään työuran pituuden mittaamista eri menetelmin ja aineistoilla. Erilaiset mittaustavat antavat toisistaan poikkeavia tuloksia työurien keskimääräisestä pituudesta. Tasoeroista riippumatta eri tavoilla saadaan sama päätulos työurien pidentymisestä 2000-luvulla.

Kirjan painos on loppu.