Työttömyysvakuutusrahaston maksu työeläkejärjestelmälle vuosina 2005–2015

Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2016

Tekijät

Sari Toro ja Marjo Laine

Raportissa tarkastellaan Työttömyysvakuutusrahaston maksua työeläkejärjestelmälle vuosina 2005–2015. Maksulla rahoitetaan työttömyys-, vuorotteluvapaa- ja aikuiskoulutustukiajoilta karttuvaa eläkettä. Julkaisussa kerrotaan maksun määräytymisperiaatteet ja esitetään tilastolukuja maksusta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä.

Raportti on julkaistu vain verkkoversiona.

Julkaisun dataliitteet

Raportin kuviot ja taulukot (excel)