Työstä vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja sen taustatekijät 2000-luvulla: rekisteripohjainen tarkastelu

Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2013

Tekijät

Satu Nivalainen

Tutkimuksessa seurataan ikääntyvien työllisyyden kehitystä 2000-luvulla ja tarkastellaan erityisesti työelämästä vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Tutkimus selvittää työstä vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöitä ja niiden mahdollisia muutoksia 2000-luvun alussa ja lopussa. Tarkastelujen ajallisena vedenjakajana toimii vuoden 2005 eläkeuudistus. Tarkasteluissa käytetään Eläketurvakeskuksen rekistereistä koottua, vuodet 2000–2010 sisältävää yksilötason rekisteriaineistoa, joka koostuu edustavasta joukosta ikääntyviä suomalaisia.