Työstä eläkkeelle: tulokehitys ja korvaussuhteet

Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3

Tekijät

Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

Raportissa arvioidaan, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja tulorakenteessa tapahtuu työstä eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka suuren osan eläkettä edeltävästä vakiintuneesta tulosta eläke korvaa henkilön siirtyessä työstä eläkkeelle. Raportissa tarkastellaan myös, kuinka paljon ihmisten bruttotulot muuttuivat eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Analyysin kohteena ovat vuosina 1999–2003 työstä eläkkeelle siirtyneet henkilöt.