Työolot ja työssä jatkaminen

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2010:2

Tekijät

Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.)

Tutkimuksessa on tarkasteltu palkansaajaväestön eläkeaikomusten muutosta ja analysoitu eläkeaikomuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa on myös vertailtu työolojen kehitystä eri työnantajasektoreilla sekä tutkittu sitä, miten erilaiset palkansaajaryhmät kokevat työssä jatkamiseen liittyvät työpaikkatason toimet.