Työolot ja eläkeajatukset 2013

Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2014

Tekijät

Noora Järnefelt, Riku Perhoniemi ja Pirjo Saari

Raportissa tarkastellaan työolojen yhteyttä eläkeajatuksiin 50‒64-vuotiailla palkansaajilla. Eläkeajatuksilla tarkoitetaan aikomuksia jatkaa työssä yli vanhuuseläkeiän alarajan sekä palkansaajien kokemaa uhkaa työuran päättymisestä työkyvyttömyyden tai työttömyyden vuoksi. Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen työolotutkimukseen vuodelta 2013.