Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017

Tekijät

Juha Rantala, Marjukka Hietaniemi, Heidi Nyman, Mikko Laaksonen ja Susan Kuivalainen (toim.)

Tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentuloa 2000-luvulla. Toimeentuloa tarkastellaan kokonaiseläkkeen ja käytettävissä olevan rahatulon avulla sekä kansainvälisestä näkökulmasta. Lisäksi selvitetään lainsäädännössä ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien sosiodemografisessa rakenteessa tapahtuneita muutoksia. Tutkimus tarjoaa tietoa niin päätöksenteon tueksi kuin julkiselle keskustelulle työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentulosta.

Keskeiset tulokset

Vuonna 2016 kaikkien työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli noin 1 100 euroa kuukaudessa. Alle 35-vuotiaiden työkyvyttömien eläke oli 820 euroa ja 35–44-vuotiaiden 996 euroa kuukaudessa. Yli 55-vuotiailla eläke oli noin 1 200 euroa.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä ja osuus työikäisestä väestöstä kasvoi hieman 2000-luvun alkupuolella, mutta on vuoden 2008 jälkeen nopeasti vähentynyt. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien ikärakenteen muuttuminen selittää pitkälti työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläkkeiden vaatimatonta kehitystä, sillä nykyään työkyvyttömyyseläkkeellä olevien joukossa on aikaisempaa enemmän nuoria ja aikaisempaa vähemmän lähellä vanhuuseläkeikää olevia henkilöitä.

Verrattaessa suomalaisia työkyvyttömyyseläkkeensaajia Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Alankomaihin ja Saksaan asettui suomalaisten toimeentulo keskitasolle tai hieman sen alapuolelle.

Tilastografiikka