Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria: rekisteripohjainen tarkastelu

Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2014

Tekijät

Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

Raportissa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoriaa 10 vuotta työkyvyttömyyseläkkeen alkamisesta taaksepäin. Tarkasteluissa käytetään Eläketurvakeskuksen ja Kelan rekistereistä koottua aineistoa, johon kuuluvat kaikki 30 vuotta täyttäneet, joiden työkyvyttömyyseläke alkoi vuoden 2011 aikana.