Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet: asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus

Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2014

Tekijät

Raija Gould, Mikko Laaksonen, Jukka Kivekäs, Tapio Ropponen, Seppo Kettunen, Timo Hannu, Ilkka Käppi, Pauliina Ripatti, Tanja Rokkanen ja Saija Turtiainen

Raportissa tarkastellaan hakemusasiakirjatietoja käyttäen kolmensadan työkyvyttömyyseläkkeen hakijan sairaustaustaa, sairauksien hoitoa ja kuntoutusta sekä työtä, työttömyyttä ja työhön paluun mahdollisuuksia. Tutkittavat hakivat eläkettä mielenterveyden häiriöiden tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella ja saivat eläkepäätöksen vuonna 2010.