Työkyvyttömyyseläke ja ansiotyö

Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:5

Tekijät

Raija Gould ja Kasimir Kaliva

Raportissa kuvataan työkyvyttömyyseläkettä saavien työssäkäyntiä ja työhalukkuutta kysely- ja rekisteritietoja käyttäen. Työssäkäyntiin liittyvinä tekijöinä tarkastellaan mm. koulutusta, ammattia, työkykyä ja toimeentulokokemuksia. Kyselyllä saatiin kuva myös työssäkäynnin lisäämisen esteistä.