Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016

Tekijät

Mikko Laaksonen, Juha Rantala, Noora Järnefelt ja Jari Kannisto

Tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa ja sen muutoksia sairausryhmittäin vuosina 2005–2014. Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen elinajantauluihin ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä saatuihin tietoihin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ikäryhmittäisistä osuuksista.