Työkyvyn ulottuvuudet

Tekijät

Raija Gould, Juhani Ilmarinen, Jorma Järvisalo ja Seppo Koskinen (toim.)

Väestön työkyky on tärkeä hyvinvoinnin ja työllisyyden edellytys. Työkyvyn ulottuvuudet -kirja kuvaa suomalaisen 18–74-vuotiaan väestön työkykyä laajan Terveys 2000 -hankkeen aineistoon perustuen. Kirjassa pohditaan työkyvyn moninaisuutta. Miten terveys, työ, osaaminen ja asenteet liittyvät koettuun työkykyyn? Onko työttömillä työkykyä, ja riittääkö ikääntyneen väestön työkyky työurien pidentämiseen? Entä onko väestön työkyky muuttunut viime vuosikymmeninä? Muun muassa näitä kysymyksiä valottamalla kirja tarjoaa tietoa kaikille työkyvyn sisällöstä ja edistämisestä kiinnostuneille.

Paperiversio tilattavissa; kirjaa on jäljellä muutamia kappaleita.