Työeläkkeiden kustannustenjako, vuosittainen raportti

Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2019

Tekijät

Hanna Mäkinen ja Eeva Puuperä

Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2018 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2018 tehdyissä selvittelyissä tapahtui. Tarkasteluvuonna työn alla oli kolme eri vaiheessa olevaa kustannustenjakovuotta.

Julkaistu vain verkkoversiona.