Työeläkkeen laskentaopas

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 03/2017

Tekijät

Johanna Kujanpää ja Marjukka Hietaniemi

Aikaisemmat julkaisut

Työeläkkeen laskentaopas on käsikirja, johon on koottu keskeiset työeläkkeen laskentasäännöt. Laskentaoppaassa käsitellään eläkelaskennan perusteita esimerkkien kera. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta opiskeleville ja käsikirjaksi eläkelaskennan perustietoja tarvitseville. Vuoden 2017 opas käsittelee niiden eläkkeiden laskentasääntöjä, joiden eläketapahtuma on vuonna 2017 tai sen jälkeen. Teoksen liitteenä on laskennassa apuna käytettäviä vakioita, kertoimia ja rajamääriä (mm. TEL-indeksin pisteluvut vuodesta 1962 lähtien).

Painetun julkaisun hinta on 10 €.

Kaikki sähköisessä muodossa ilmestyneet Työeläkkeen laskentaoppaat löydät Julkarista.