Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus

Tekijät

Mikko Kautto (toim.)

Osa työeläkkeistä maksetaan eläkevaroille saatavilla tuotoilla. Eläkevarojen merkitys eläkkeiden rahoituksessa on myös kasvanut. Kirjassa käsitellään rahastoinnin lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarkastellaan eläkevarojen roolia eläkkeiden turvaamisessa.

Miten eläkejärjestelmän kautta tapahtuva varautuminen eroaa omaehtoisesta säästämisestä? Miten erilaista Suomen eläkevarojen laajuus, hoitaminen ja sääntely on muihin maihin verrattuna? Mihin eläkkeiden rahoituksen lähtökohdat ja osittaisen rahastoinnin logiikka perustuvat? Millaisia riskejä eläkevaroihin ja eläkkeiden rahoitukseen liittyy ja kuinka ne jaetaan?

Diaesitykset