Työeläkettä kartuttavat palkattomat jaksot sekä niiden väestöryhmittäinen jakautuminen Suomessa vuosina 2005–2013

Eläketurvakeskuksen raportteja 11/2015

Tekijät

Teemu Turunen

Raportissa selvitetään työeläkettä kartuttavien palkattomien jaksojen yleisyyttä sekä merkitystä työeläkejärjestelmän kannalta. Lisäksi raportissa tutkitaan palkattomien jaksojen kestoa sekä keston väestöryhmittäistä jakautumista. Aineistona raportissa käytetään Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja.

Raportin alaluvussa 4.1. havaitut virheelliset tiedot on korjattu 23.9.2016. Korjaukset on merkitty punaisella.