Työeläkeote-tutkimus 2012

Eläketurvakeskuksen katsauksia 03/2013

Tekijät

Kristiina Tuominen

Työeläkeote-tutkimuksessa selvitetään ihmisten mielipiteitä heille lähetetystä työeläkeotteesta sekä kysytään, mistä muualta he ovat saaneet eläketietoa. Heiltä on kysytty myös, kuinka hyvin otteessa ollut eläkekertymä vastaa heidän odotuksiaan. Tuloksia verrataan aiempien Työeläkeote-tutkimusten tietoihin.