Työeläkemenoennuste

Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2016

Tekijät

Marja Kiviniemi

Katsaus sisältää ennusteen vuoden 2016 lakisääteisestä eläkemenosta ja eläkkeensaajien lukumäärästä. Mukaan on laskettu sekä yksityis- että julkisalojen eläkkeet. Ennusteen perusteella sekä eläkkeensaajien lukumäärä että lakisääteinen eläkemeno tulevat kasvamaan hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Katsaus on julkaistu vain verkkoversiona.

Aikaisemmat työeläkemenoennusteet saatavilla Julkarista