Työeläkelainsäädäntö 2017

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2017

Työeläkelainsäädäntö-kirjassa on mukana 1.1.2017 voimaan tullut työeläkeuudistus. Työeläkelakien lisäksi kirjassa on kustannustenjakoa ja vakavaraisuutta koskevia säädöksiä sekä joitakin liitännäislakeja.

Kirjan sisältöä ylläpidetään myös osoitteessa www.saadospalvelu.fi Eläketurvakeskuksen ja Editan yhteistyönä. Kirjan sisällön lisäksi palveluun kuuluvat kumotut työeläkelakipykälät, oikeuskäytäntö, indeksiluvut ja rahamäärät, laskuperusteet, kustannustenjaon perusteet ja kansainvälisiä säädökset. Palvelun aineistoja päivitetään jatkuvasti.

Työeläkelainsäädäntö-kirja on tehty Eläketurvakeskuksen ja Edita Publishing Oy:n yhteistyönä. Kirjan toteuttamisesta ovat vastanneet Eläketurvakeskuksesta lakiosaston päällikkö Maijaliisa Takanen sekä Editasta tuotepäällikkö Altti Mieho. Kirjan toimitustyöstä on vastannut lakimies Rolf Storsjö Eläketurvakeskuksesta lakiosaston ja suunnitteluosaston avustuksella. Editassa toimituksesta on vastannut kustannustoimittaja Matti Spoof.

Kirja on saatavana vain painettuna, hinta 50 €.