Työeläkejärjestelmän uudistamisen tavoitteiden mittaaminen: taustaselvitys työuraryhmälle

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:2

Tekijät

Hannu Uusitalo (toim.)

Hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt asettivat talouskasvun ja työllisyyden ohjelmassa keväällä 2010 muun muassa työuraryhmän, joka jätti raporttinsa 1.3.2011. Tämä selvitys sisältää työuraryhmälle tuotetun eläkepolitiikan tavoitteiden mittaamista koskevan ehdotuksen, jonka pohjalta työuraryhmä teki esityksensä mittareista. Mittarit kuvaavat työuran pituutta, työeläkkeiden tasoa sekä rahoitusta ja sen kestävyyttä.