Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2014

Tekijät

Janne Salonen, Pekka Virtanen, Liudmila Lipiäinen, Tapio Nummi ja Antti Saloniemi

Tutkimuksessa analysoidaan tutkinnon suorittaneiden nuorten polkuja työmarkkinoille. Nuoret aloittavat työuransa jo selvästi ennen valmistumista ja useimmilla kiinnittyminen työmarkkinoille on vahvaa valmistumisen jälkeen.