Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019

Tekijät

Kati Ahonen, Susan Kuivalainen, Jyri Liukko, Satu Nivalainen, Liisa-Maria Palomäki ja Anu Polvinen (toim.)

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, alueellisten erojen, asumisen, toimeentulovertailujen, vanhuuseläkkeen ohella työskentelyn sekä eläkeläisten saaman ja antaman taloudellisen ja käytännön avun näkökulmista.

Tutkimus perustuu Eläketurvakeskuksen syksyllä 2017 keräämään postikyselyyn 55–85-vuotiaille vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saaville henkilöille. Kyselyn vastausaste on 74 prosenttia ja aineistoon on lisäksi yhdistetty rekisteritietoja.

Tutkimuksen keskeiset tulokset on esitetty oheisessa diapaketissa.

Diaesitys