Tulojen muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä

Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:6 / Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita 237

Tekijät

Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

Artikkelissa tutkitaan vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden tulojen ja tulorakenteen muutoksia. Tulojen muuttumista tarkastellaan eläkettä edeltävien ja sen jälkeisten brutto- ja nettotulojen avulla. Erityisesti tutkimuksessa tarkastellaan ”eläkkeiden korvaussuhteita” vastaavia omaeläkesuhteita. Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen väestöaineistosta poimittu laaja yli 500 000 henkilön paneeliotos vuosilta 1995–2004. Aineiston avulla eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden tulokehitystä ja tulorakenteen muuttumista pystyttiin ensimmäistä kertaa seuraamaan usean vuoden ajan.