Total pension in Finland: How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined?

Finnish Centre for Pensions, Reports 04/2019

Tekijät

Juha Knuuti ja Suvi Ritola

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Tässä englanninkielisessä katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä Suomessa vuonna 2019. Esimerkit ja kuvat havainnollistavat kokonaiseläkkeen muodostumista eri tulotasoilla.

Englanninkielinen raportti on julkaistu vain verkkoversiona. Raportin suomenkielinen alkuteos: Kokonaiseläke 2019: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen